Obec Čeminy
ObecČeminy
rozšířené vyhledávání

Odpadové hospodářství

Informace o odpadovém hospodaření obce za rok 2021 (150.81 kB)

INFORMACE  O  ODPADOVÉM  HOSPODÁŘSTVÍ  OBCE  ČEMINY  ZA  ROK  2022

Dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech má obec povinnost nejméně jednou ročně informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.

Způsob nakládání s odpadem:

Odpad, který nemůžeme třídit ani nepatří na mobilní sběr v obci, vynášíme do nádoby na komunální odpad. Nádobu na komunální odpad by měl vlastnit každý občan a má ji tedy umístěnou u místa svého bydliště.

Tříděný odpad umístíme do příslušných kontejnerů.

 

PLAST

➢ Umístění: za obecním úřadem v obci Čeminy, v obci Kumberk před rodinnými dvojdomky a na křižovatce do Kůští

➢ Co?: plastové nádoby, PET láhve, plechovky, polystyren, plastové krabičky..

➢ Pokud to jde vždy sešlápnout= více místa v kontejneru

 

PAPÍR

➢ Úmístění: za obecním úřadem v obci Čeminy, v obci Kumberk před rodinnými dvojdomky a na křižovatce do Kůští

➢ Co?: papírové krabice, časopisy, noviny, papírové obaly, kancelářský papír..

➢ Vždy rozložené= více místa v kontejneru

 

SKLO

➢ Úmístění: za obecním úřadem v obci Čeminy, v obci Kumberk před rodinnými dvojdomky a na křižovatce do Kůští

  ➢ Co?: láhve od nápojů, skleněné nádoby, kusy skla

 

OLEJE  

➢ Úmístění: za obecním úřadem v obci Čeminy

 ➢ Co?: jedlé tuky a oleje z kuchyně

➢ Vždy v uzavřené PET lahvi

KOVY

Umístění:   za obecním úřadem v obci Čeminy

Co? plechovky, obaly s vnitřní stranou pokovenou…

 

BIOODPAD:

Umístění: za obecním úřadem v obci Čeminy

Co? tráva, seno, obaly od ovoce popřípadě zeleniny

 

SMÍŠENÝ  ODPAD (pro rekreanty)

Umístění : za obecním úřadem v obci Čeminy, v obci Kumberk před rodinnými dvojdomky

 

Šetrnost k přírodě

Přestože v ČR máme funkční odpadové hospodářství a jsme jednou z předních evropských zemí, která nejvíce odpad třídí, je v zájmu každého z nás pomoct zastavit tento dlouhotrvající celosvětový problém s odpadem. V dnešním světě je všeho přebytek, kde každý spotřebovává spoustu věcí, ať už se jedná o oblečení, spotřebiče či potraviny. Začít můžeme každý sám u sebe, a to tím, že přestaneme používat nejen jednorázové plasty, ale plasty obecně, budeme uvážliví, zamyslíme se při koupi nové spotřební věci, opravdu věc potřebujeme nezbytně...?, musíme ji koupit…?, není to něco navíc…?, odpovědně budeme nakupovat potraviny, tímto můžeme velmi efektivně předejít zbytečné spotřebě a plýtvání. Je několik cest, jak produkovat odpadu méně. Zaprvé je to bezobalové nakupování, redukce odpadu, za druhé lze množství odpadu snížit tím, že některé produkty používáme déle (opětovné použití, půjčování, prodloužení životnosti) a za předcházení vzniku se považuje i domácí a komunitní kompostování, neboť v tomto případě se ničeho nezbavujeme (neboli odpad nevzniká, odpadá i jeho doprava). Ještě jedná z mnoha věcí, kterou můžete být šetrní k přírodě. Poslat oblečení dál. Nenosíte některé kousky ze šatníků? Tak je předejte někomu jinému, kdo je využije. Zase i Vy si můžete na tomhle principu „Nenosíš, pošli dál“ pořídit oblečení. K tomuto dnes slouží kontejnery na použité oblečení i obuv. Nejsou to složité věci, ale jak pomůžou k ochraně přírody. Tímto přístupem každého jednotlivého spotřebitele může klesnout výroba a tím i odpadová stopa, kterou za sebou necháváme. Je těžké se obejít bez věcí, na které jsme zvyklí a jsou součástí našich denních návyků. Pokud však budeme věřit, budeme důslední a hlavně budeme chtít něco změnit, může to jít a naši planetu předáme budoucím generacím zdravější. Mezi hlavní problémy spojené s nakládáním s odpady v Plzeňském kraji patří nízký podíl materiálového využívání komunálních odpadů, přetrvávající velké množství černých skládek a nakládání s autovraky. Dalším problémem je nakládání se stavebním odpadem, při kterém zůstávají značné rezervy, zejména pokud jde o nakládání se stavebním odpadem hned při jeho vzniku, a s tím spojené opětovné využití stavebních odpadů ve stavebnictví.                                             K řešení těchto i dalších problémů přispívá zpracovaný Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje pro období 2016 až 2025. Zpracování tohoto dokumentu zajistil v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a v návaznosti na schválený Plán odpadového hospodářství České republiky Plzeňský kraj v samostatné působnosti. Hlavním účelem Plánu odpadového hospodářství je napomoci vytvoření funkčního systému nakládání s odpady v Plzeňském kraji, zaměřeného na předcházení jejich vzniku, omezování množství a nebezpečnosti vznikajících odpadů a na maximální využívání vznikajících odpadů.            

 

Nakládání s odpady

Obsah černých popelnic putuje na spalovnu nebo skládku, zatímco odpad z barevných kontejnerů je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou. Bioodpad bez příměsí pak končí na kompostárně, kde se z něj vyrábí tolik důležitý kompost.

 

Kolik za kolik

V minulém roce obec vyprodukovala:

44,41t směsného komunálního odpadu,

6,37008t papírového odpadu a lepenky,

8,06096t plastového odpadu,

4,433248t odpadu ze skla,

0,430919t kovů.

Při mobilním sběru bylo odevzdáno 6,61t objemného odpadu, 25,6t biologicky rozložitelného odpadu, 0,215334t jedlých olejů a tuků, 0,027t stavebního materiálu obsahující azbest, 0,02t obalů obsahujících zbytky nebezpečných látek, 0,13t za jiné motorové, převodové a mazací oleje, 0,42t pneumatik.

 

Náklady na likvidaci a vývoz tříděného odpadu loni dosáhly částky 264 405,- Kč.

Náklady spojené s vývozem a likvidaci komunálního odpadu vyšly na 325 790,- Kč.

Likvidace nebezpečného odpadu v obci činila 9 226 Kč.

Na poplatku za komunální odpad obec vybrala 299 920,-Kč, na odměnách za tříděný odpad.

Obec obdržela částku ve výši 94 369,- Kč.

 

V Čeminech       11.4. 2023

 

         

       Jitka Hyťhová v.r.

          starostka obce 

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 7. 12. 2023
mírné sněžení 1 °C -8 °C
pátek 8. 12. zataženo 0/-6 °C
sobota 9. 12. mírné sněžení 0/0 °C
neděle 10. 12. oblačno 1/-2 °C